RODO i polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest:

Przemysław Glaner, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Copernicus Nieruchomości Glaner Przemysław z siedzibą w Toruniu, przy ul. Broniewskiego 6/82, NIP 554-281-29-49, REGON 340652140
tel.: 791 812 346, e-mail: biuro@copernicusnieruchomosci.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

  1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć inni odbiorcy, w szczególności pracownicy Administratora danych osobowych oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym, jeżeli będzie to konieczne. Dane mogą być także przekazane doradcy finansowemu, jeżeli wyrazi Pani/Pan chęć skorzystania z jego usług. Przekazanie danych dla doradcy odbywa się jedynie na wyraźne Pani/Pana polecenie.
  1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, na przetwarzanie których udzielono zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  1. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  1. Dane nie będąprzekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.